--Ads--

BAGUIO CITY – Nakastrek iti top 10 ti Philippine Military Academy Mandirigmang Samahan ng Lakas at Sandigan ng Bayan wenno PMA MASALIGAN Class of 2021 ti dua a kadete manipud iti Cordilleras.

Nagun-od ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang manipud Lower Tomay, Bahong, La Trinidad, Benguet ti maikatlo a pwesto ken daytoy ti Magna Cum Laude ti klase.

Gapu iti daytoy, maawat ti 22-anyos a Brigade Academic Officer ti Secretary of Defense Saber Award.

Nagun-od met ti 23-anyos a ni Cadet First Class Michael Angelo Ariola Madriaga manipud Purok Liwliwa, Laya East, Tabuk City, Kalinga ti maikasiyam a pwesto.

Maawat pay ti 23-anyos a ni Cadet First Class Jaevin Awingan Latugan manipud Lubo, Tanudan, Kalinga ti Athletic Saber Award.

Nabigbig met ti Cadet First Class Janrey Artus, suma cum laude kas class valedictorian dagiti 164 a kadete ti PMA MASALIGAN Class of 2021 a bukbuklen ti 138 a lallaki ken 26 a babbai nga agturpos inton Mayo 10.

Nabigbig met kas class salutatorian ni Cadet First Class Daryl Brix Colita ti Malalag, Davao del Sur; rank 4 ni Cadet First Class Jan Hernan Perez ti Alabang Hills, Muntinlupa City; rank 5 ni Cadet First Class Christine Joyce Andog, cum laude ti Cabanatuan City, Nueva Ecija; rank 6 ni Cadet First Class Feljoy Ending ti Oroquieta City, Misamis Occidental; rank 7 ni Cadet First Class Harold Mars Sastado, cum laude ti Batangas City, Batangas; rank 8 ni Cadet First Class Pamela Calleja ti Malinao, Albay ken rank 10 ni Cadet First Class Shirley Fatima Lim, cum laude ti Tacloban City.