--Ads--

BAGUIO CITY – Nawaswasen ti nabukel a clustering ken schedule iti panag-deliver dagiti mannalon iti nateng dagitoy iti La Trinidad Vegetable Trading Post (LTVTP), Benguet Agri-Pinoy Trading Center (BAPTC) ken Nueva Vizcaya Agricultural Terminal (NVAT).

Sagudayen daytoy ti Executive Order No. 2020-054 nga impaulog ni Benguet Governor Melchor Diclas kalpasan ti naangay a Provincial Inter-Agency Task Force Meeting idi kalman, September 2.

Nailanad iti pammilin nga amin a kita ti lugan nga agi-deliver ti nateng kadagiti nasao a trading centers ket mapalubusan a dumalan iti amin a control points.

Nupay kasta, nasken latta nga agtungpal dagiti drivers ken helpers dagitoy kadagiti safety protocols.