--Ads--

BAGUIO CITY – Sumangsangon iti kaso nga usurpation of authority ti uppat nga indibidual gapu iti panagpammarangda nga empleyado ti maysa nga ospital ditoy siyudad ti Baguio.

Maibasar iti report ti Baguio City Police Office – Station 10, pinarada ti maysa a van nga addaan ti placard a BGHMC VEHICLE DO NOT DELAY ken logo ti BGHMC ken DOH kabayatan ti panangimandoda iti checkpoint sadiay Marcos Highway.

Sinukimatda ti nasao a van ken iti panakikoordinarda iti management ti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) ket naamuan a saan nga empleyado ti nasao a pagagasan dagiti nakalugan iti nasao a van.

Naamuan pay a saan nga authorized vehicle ti BGHMC ti napara a van.

Gapu iti daytoy, naiturong iti istasyon ti pulisya ti driver ken pasahero ti nasao a van para iti dokumentasyon ken panakaipila ti kaso.

Nabigbig dagiti nasao nga indibidual a da David Albay Rivera, 66-anyos, machinist ken mangimanmaneho iti van; Nick Narag Sy, 34-anyos, machine shop helper; Violeta De Leon Rivera, 69-anyos; ken ni Elizabeth De Leon Rivera, 42-anyos, naasawaan ken bin-ig dagitoy a residente ti Lourdes Extension, Baguio City ken tubo ti Pideg, Tubao, La Union.