--Ads--

BAGUIO CITY – Naduktalanen ti nagtaudan ken rason iti panagbaliw iti maris ti Ambalanga River sadiay Gumatdang, Itogon, Benguet.

Kasaruno daytoy ti validation ken inspeksion nga insayangkat ti Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau, DENR, PNP, provincial government ti Benguet, barangay officials ti Gumatdang, dagiti opisyal ti Dalisay Camote Miners Association ken dagiti maseknan nga umili.

Dagus met a naisayangkat ti umno nga aksion ken maipaayan ti barangay LGU iti kopya ti rekomendasyon dagiti maseknan nga ahensiya para iti kanayonan nga addang iti insidente.

Kabayatanna, iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Itogon Mayor Victorio Palangdan a posible a naisubli ti panagproseso dagiti minero iti balitokda iti igid ti karayan wenno nagtaud iti kemikal dagiti pagminasan ditoy siudad ti Baguio.

Dinakamatna a naipasardengda amin nga iligal processing ti balitok sadiay Gumatdang a nangapektar iti maysa a karayan sadiay idi 2018.

Iti agdama, ur-urayenna ti resulta ti imbistigasyon dagiti otoridad iti nasao a pakaseknan.