PCSupt. Rolando Nana, agtugawen kas baro a dadaulo ti Cordillera PNP

BAGUIO CITY – Agtugawen kas baro a regional director ti Police Regional Office Cordillera (PROCOR) ni PCSupt. Rolando Nana manipud iti Manila Police District. Kasaruno...

Top performing police stations ti Baguio City PNP ken sumagmamano nga indibidual, napadayawan

BAGUIO CITY - Pinadayawan ti Baguio City Police Office (BCPO) dagiti top performing police stations ken indibidual gapu iti dakkel a naaramidan dagitoy iti...

Mediation iti civil case nga impila ti pamilya Tabdi kontra kadagiti siigud nga opisyales...

BAGUIO CITY - Saan a natuloy ti mediation iti kaso nga impila ti pamilya Tabdi kontra iti napa-ikkat a PNP Chief a ni Allan...

Benguet PNP, nakasaganan nga agbantay iti masungad a barangay ken SK elections

BAGUIO CITY – Tarigagay ti Benguet Police Provincial Office nga agbalin a natalna ken nakappia ti maangay a Barangay ken Sangguniang Kabataan (SK) Elections...

PNP Chief Albayalde, nangrugin nga agrikos iti pagilian tapnu kitaen ti operational preparedness dagiti...

BAGUIO CITY - Rinugianen ni PNP Chief General Oscar Albayalde ti panagrikosna iti nagduduma a rehiyon iti pagilian tapnu kitaen ti operational preparedness dagiti...

3, nakemmeg; 12 a nagduduma a paltog ken adu a bala, nakumpiskar iti anti-loose...

BAGUIO CITY - Agtultuloy ti nainget a kampanya dagiti pulis iti rehion Cordillera kontra kadagiti iligal ken awanan ti lisensia a paltog.   Nagresulta daytoy iti...

P52-K a gatad dagiti iligal a napukan a kayo, narekober iti agtultuloy nga anti-illegal...

BAGUIO CITY - Nagresulta iti panakakumpiskar ti nagduduma a naragadi a kayo nga addaan pakabuklan a gatad ti P52,000 ti agresibo ken awan sarday...

Baguip PNP, agpalpalagip seknan iti maysa a lalaki nga agpampamarang a pulis ken agkikikil...

BAGUIO CITY- Agpalpalagip ti pulisia kadagiti agayan-ayat a naissem nga agturong kadagiti parke iti siudad ti Baguio kontra iti maysa a lalaki nga agpampammarang...

3 a kadete nga Igorot, nakastrek iti Top 10 ti PNPA MARAGTAS Class of...

BAGUIO CITY - Nakastrek ti tallo a kadete manipud rehion Cordillera iti Top 10 ti Philippine National Police Academy (PNPA) Magiting At Responsableng Alagad...

Requirements iti “minimum height” para kadagiti sumrek iti PNP, inlawlawag ti NAPOLCOM

BAGUIO CITY--Inlawlawag ti National Police Commision (NAPOLCOM)-Cordillera a maysa latta a requirements ti "minimum height" para kadagiti sumrek iti Philippine National Police. Sigun kenni Soledad...
- Advertisement -
--Advertisement--