Coffee Festival, tagtagiragsaken dagiti coffee growers, farmers ken producers sadiay La Trinidad, Benguet

BAGUIO CITY - Maragsakan dagiti coffee growers, farmers ken producers gapu iti panakalagip kadagiti produkto a kape babaen iti La Trinidad Coffee Festival sadiay...

Presyo ng bawat drum ng tubig mula sa mga water delivery firms sa Summer...

Tumaas ngayon ng hanggang halos doble ang presyo ng bawat drum ng tubig mula sa mga water delivery firms sa Summer Capital of the...

Minimum wage iti pagilian a Pilipinas, maad-adalen

Binilin ni President Ferdinand Marcos Jr., ti tripartite wages ken productivity board a sukimaten ken adalenda ti agdama a minimum wage rate kadagiti nagduduma...

Presyo ti liquefied petroleum gas (LPG), bimmaba ita nga aldaw

Manamnama a bumaba ti presyo ti liquefied petroleum gas (LPG) ita nga aldaw agingga inton ngudo ti agdama a bulan. Maibasar iti advisory, manamnama a...

Karagdagang sweldo, hiling ng mga manggagawa dito sa rehiyon Cordillera ngayong Araw ng mga...

BAGUIO CITY - Hiling ngayon ng kilusang Mayo Uno dito sa Cordillera na dapat nang aprobahan ng gobyerno ang P750 na daily minimum wage...

Umno a tangdan para kadagiti empleyado iti aldaw ti Labor Day, maipalpalagip

PHILIPPINES - Ipalpalagip ti Department of Labor and Employment (DOLE) kadagiti employer dagiti pagannurotan seknan iti umno a tangdan wenno panangipaay ti sueldo kadagiti...

Danyos ti nadadael iti sektor ti agrikultura iti pagilian gapu iti epekto ti El...

Dumanonen iti P4.39 billion ti danyos ti nadadael iti sektor ti agrikultura iti pagilian gapu iti epekto ti El Niño phenomenon. Gapu iti daytoy, agarup...

Temporaryo a trabaho, naipaay kadagiti nasurok 35,000 a trabahador a naapektaran iti epekto ti...

Naipaayan dagiti nasurok 35,000 a trabahador a naapektaran iti epekto ti El Niño Phenomenon iti pagilian ti temporaryo a trabaho. Sigun kenni Department of Labor...

Pinsala ng El Nino sa agrikultura ng Cordillera, halos kalahating milyong piso na

BAGUIO CITY - Halos kalahating milyong piso na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera Administrative Region dahil pa rin sa nararanasang El...

Danyos ti nadadael iti sektor ti agrikultura iti rehiyon Cordillera gapu iti El Niño,...

BAGUIO CITY - Dumanonen iti nasurok Php444.7-million ti danyos iti sektor ti agrikultura iti rehion Cordillera gapu iti mapaspasaran nga epekto ti El Nino...
- Advertisement -
--Advertisement--