23-anyos nga ina, inlakona dagiti dua nga annakna iti P60-K

Natiliw ti 23-anyos nga ina kalpasan nga inlakona dagiti dua nga annakna idiay Northern Samar itay nabiit. Ti biktima ket dua bulan a maladaga ken...

Agruprupsa a bagi nga immunan a nasarakan idiay Tuba, Benguet, naipaiman iti kabagianna

BAGUIO CITY - Malamlamayan ita ti bangkay ti lalaki nga immunan a nasarakan nga agruprupsa bayat a nakabitin idiay Km 8, Asin Road, Barangay...

Sangapulo ket dua a pidaso ti iligal a naputed a kayo, narekober idiay Tuba,...

BAGUIO CITY - Nasarakan ti sangapulo ket dua a pidaso ti iligal a naputed a Benguet pine lumber idiay Kennon Road, Camp 4, Tuba,...

Dua a sako a naglaon ti Php3.4million a gatad ti marijuana stacks, nadiskubre iti...

Nadiskubre dagiti kameng ti La Trinidad Municipal Police Station ti dua a sako a naglaon ti marijuana stacks sadiay Lamut Road Shilan La Trinidad,...

Follow-up investigation, maipatpatungpal iti nakapasamakan ti engkwentro idiay Balbalan, Kalinga; Proteksyon para iti seguridad...

BALBALAN, KALINGA - Manarimaan ti follow-up investigation dagiti otoridad sadiay Balbalan Proper, Balbalan, Kalinga. Kasaruno daytoy ti napasamak nga engkwentro iti nagbaetan ti 54th Infantry...

Nainget a kampanya ti Police Regional Office Cordillera kontra iligal a droga, agtultuloy

BAGUIO CITY - Agtultuloy ti nainget a kampanya ti Police Regional Office Cordillera kontra iti iligal a droga iti rehiyon. Kasaruno daytoy ti panakakemmeg ti...

15-anyos nga estudyante, nirames ti step-father daytoy iti namin ado a daras bayat a...

Immapela ti National Bureau of Investigation (NBI) - Alaminos City, Pangasinan kadagiti biktima ti sekswal a panagabuso a saanda nga agbuteng nga agkamang kadagiti...

33-anyos-a-waiter-nakemmeg-gapu-iti-lascivious-conduct-daytoy-iti-siudad

BAGUIO CITY - Agtultuloy ti nainget a kampanya ti Baguio City Police Office ken daduma pay a yunit para iti panakatiliw dagiti indibidual a...

31-anyos a laborer sadiay Kalinga, nakemmeg gapu iti kaso-na a panagtakaw

BAGUIO CITY - Nakemmeg ti 31-anyos a laborer, residente ti Bulo, Tabuk City, Kalinga gapu iti kaso-na a panagtakaw. Natiliw daytoy babaen iti bileg ti...

Geodetic engineer nga empleyado ti gobyerno, natiliw; sumagmamano a pakete ti maatap a shabu...

Maisagsaganan ti kaso a maipila kontra iti maysa a geodetic engineer nga empleyado ti gobyerno kalpasan a nakumpiskar iti uneg ti pagtaenganna ti sumagmamano...
- Advertisement -
--Advertisement--