Agruprupsa a bagi, nasarakan idiay Tuba, Benguet; rason ti ipupusay daytoy, dukduktalen dagiti maseknan...

BAGUIO CITY - Maur-uray ti resulta ti otopsiya ken imbestigasyon dagiti maseknan nga otoridad para iti rason ti ipupusay ti maysa a lalaki a...

Ina a nangilako iti walo bulanna a maladaga iti Facebook Marketplace, nakasoan; 12 nga...

Inikkat ti Social media platform a Facebook dagiti sangapulo ket dua nga account a maar-aramat iti illegal adoption ken onling selling dagiti maladaga. Sigun kenni...

P4.5 million a gatad ti smuggled high-grade marijuana, nilapdan ti Bureau of Customs (BOC)...

Nilapdan ti Bureau of Customs-Ninoy Aquino International Airport (BOC-NAIA) dagiti parcels a naglaon iti 323 grams ti maatap a high-grade marijuana wenno kush nga...

7-anyos a lalaki, pimmusay kalpasan a nadungpar ti 40-anyos a mannalon sadiay Tuba,...

BAGUIO CITY - Pimmusay ti 7-anyos a lalaki kalpasan a nadungpar ti lugan idiay Sitio Antamok Sur, Camp 3, Tuba, Benguet idi May 30. Ti...

53-anyos a suspek a nangrames iti menor-de-edad sadiay Irisan, Baguio City, natiliw

BAGUIO CITY - Kalpasan ti nainget nga imbestigasyon ken ti naisayangkat a man-hunt operation, nakemmeg ti lalaki a nangrames iti menor-de-edad idiay Barangay Irisan,...

P720-K a gatad ti marijuana, nadiskubre idiay Tinglayan, Kalinga

KALINGA- Nadiskubre ti P720-K a gatad ti marijuana bayat iti naisayangkat a marijuana eradication idiay Brgy. Ngibat, Tinglayan, Kalinga. Naballigi ti nasao nga operasyon babaen...

38-anyos a babai, pimmusay kalpasan a napaltugan idiay Bangued, Abra

BANGUED, ABRA - Malamlamayan ita ti 38-anyos a babai kalpasan a napaltugan idiay Bangued, West Central School idiay Barangay Zone 3, Bangued, Abra. Nabigbig ti...

Maysa a 52-anyos a lalaki sadiay Philex Mines, Camp 3, Tuba, Benguet, pimmusay kalpasan...

Pimmusay ti maysa a lalaki gapu iti pannakatnag ti bato kenkuana idiay 798 Meter Level, Production Line 21 ken 22, Dog hole, South block,...

P1.2 million a gatad ti marijuana, nadiskubre idiay Kalinga

KALINGA- Nadiskubre ti P1.2 million a gatad ti marijuana plants bayat iti naisayangkat a marijuana eradication idiay Barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga. Naballigi ti nasao...

Maysa a wanted person, nakemmeg gapu iti kaso daytoy a panagtakaw

Nakemmeg ti maysa a wanted person gapu iti kaso daytoy a panagtakaw idiay Camp Henry T Allen, Baguio. Naarestar daytoy, babaen ti bileg ti warrant...
- Advertisement -
--Advertisement--