Agkatang-katang nga otot iti NAIA Terminal 3, in-inot a matiltiliw

PHILIPPINES - In-inot a tiltiliwen dagiti Pest Control personnel dagiti otot nga agkatang-katang iti nagduduma a pasilidad iti Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sigun...

Ibat-ibang grupo, magtatagisan sa pinakaabangang highlight ng Panagbenga Festival ngayong linggo; tatlong libong pulis...

BAGUIO CITY - Malapit ng matunghayan ang dalawang pinakamalaki at pinakaaabangang event o highlights ng Panagbenga Festival sa Baguio City ngayong linggo. Unang mapapanood ang...

Panagpabakuna kontra iti sakit a pertussis, maidagdagadag iti publiko

BAGUIO CITY - Agtultuloy ti panang-allukoy ti City Health Services Office kadagiti umili ti siudad nga agpabakuna dagitoy kontra iti sakit a pertussis wenno...

Pasilidad ken manpower a mang-akomodar kadagiti indibidual nga agsagsagaba ti mental health problem, agkurkurang,...

Mapagparparikutan ti kinakurang dagiti pasilidad ken manpower a mang-akomodar kadagiti indibidual nga agsagsagaba ti mental health problem iti pagilian. Iti interview ti Bombo Radyo kenni...

Pagannurotan seknan iti maipapaay nga iligal a serbisyo iti Burnham Park, Baguio City, maisimsimpa

BAGUIO CITY - Manarimaan ti panangisimpa ti City Environment and Parks Management office iti sistema seknan iti panangipaay ti iligal a serbisyo pakairamanan dagiti...

Department of Health, nagballaag iti publiko kagiddan ti panagraira dagiti nagduduma a sakit partikular...

Nagballaag ti Department of Health iti publiko tapno agannad kagiddan paylaeng ti panagraira dagiti nagduduma a sakit partikular ti malaria gapu iti epekto...

World Kidney Day, naiyuswat kas panangsuportar kadagiti kidney patients iti Baguio City

BAGUIO CITY - Nakipagkaykaysa dagiti medical workers ken estudyante iti panakasuportar ti World Kidney Day iti sangalubungan ita nga aldaw iti Baguio City. Sigun kenni...

27-anyos a babai sadiay Pakistan, nangipasngay ti innem a maladaga iti las-ud ti maysa...

PAKISTAN - Ammo yu kadi ka-Bombo a maysa a babae nga agtawen ti dua pulo ket pito ti nangipasngay ti innem a maladaga iti...

Pagtaas ng bilang ng kaso ng HIV/AIDS sa lungsod ng Baguio, nakababahala

BAGUIO CITY - Aabot na sa anim na raan ang kaso ng human immunodeficiency virus (HIV) sa lungsod ng Baguio. Sa panayam ng Bombo Radyo...

Kahirapan at kakulangan sa edukasyon, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso ng...

BAGUIO CITY - Inihayag ngayon ng Commission on Population and Development - Cordillera na ang kahirapan at kakulangan sa edukasyon ang isa sa mga...
- Advertisement -
--Advertisement--