Sigud nga MMA Artist, agtultuloy nga itantandudona ti kultura ti rehiyon Cordillera babaen iti...

BAGUIO CITY - Agtultuloy nga itantandudo ti maysa a sigud a Mix Martial Artist ti kultura ti Cordillera babaen kadagiti nagduduma a proyektona iti...

Dua pulo ket uppat a pelikula, nakwalipikar kas finalist para iti Montañosa Film Festival...

BAGUIO CITY - Dumanon iti dua pulo ket uppat a pelikula ti nakwalipikar kas finalist para iti partikular a pammadayaw iti makalawas a panakarambak...

Baguio JKrayonz Dance Crew, napiling kumatawan sa Pilipinas sa United Dance Organization-Asia Pacific sa...

BAGUIO CITY - Pinaghahandaan na ng Baguio JKrayonz Dance Crew ang nalalapit na kompetisyon kasunod ng pagkapili ng grupo upang kumatawan sa Pilipinas sa...

Baguio JKrayonz Dance Crew, agsagsaganan; napili a mangibagi iti pagilian a Pilipinas para iti...

BAGUIO CITY - Nakwalipikar ti Baguio JKrayonz Dance Crew a mangibagi iti Pilipinas iti United Dance Organization-Asia Pacific idiay Si Racha Bangkok, Thailand inton...

Presidential Lingkod Bayan Award, naipaay iti Baguio City Contact Tracing Team

BAGUIO CITY - Pinagyaman ti Baguio City Contact Tracing team ti Civil Service Commission gapu iti naawat dagitoy a Presidential Lingkod Bayan Award idiay...

PGen. Azurin, Sen. Tolentino naideklara kas adopted sons iti Bauko bayat iti 17th Begnas di...

Nabigbig ti dua a dignitaries iti panagtultuloy iti 17th Begnas di Bauko Festival idi Marso 10 idiay Municipal Grounds iti Abatan. Babaen iti Resolution No....

Duapulo ket walo a Cordilleran karaman iti 208 a miyembro iti Philippine National Police...

Karaman ti duapulo ket walo a Cordilleran iti 208 a miyembro iti Philippine National Police Academy MASIDTALAK wenno Maaasahang Tagapagsilbi ng Inang Bayan na...

Igorot Police Major General Edgar Alan Okubo nadutukan kas Chief of Police iti National...

Nadutukan ni PMGEN. Edgar Alan Okubo, maysa nga Igorot, kas National Capital Region Police (NCRPO) Director idi nabiit pay. Dumanon iti 13.4-Million nga indibidwal ti...

Kataengan a mambabatok a ni Apo Whang-od, nakaawat iti ‘Natatanging yKalinga’ award

Naipaayan ni Apo Whang-od iti pamadayaw kas kataengan a mambabatok bayat iti founding anniversary iti Kalinga idi kalman. Naipaay kenkuana ti 'Natatanging yKalinga' award manipud...

Babai a soldado manipud Kalinga, agsagsaganan para iti Annual World Championships of Performing Arts...

BAGUIO CITY- Agsagsagana itan ni Corporal Sessy Lou Salazar manipud iti probinsya ti Kalinga para iti maika-dua pulo ket innem nga Annual World Championships...
- Advertisement -
--Advertisement--